El Observador, 1 abril 2019 El psicólogo Jaakko Seikkula estuvo en Uruguay y presentó su tratamiento, el Diálogo Abierto. El Diálogo Abierto es un modelo de intervención que parte del modelo sistémico y que se inició en Laponia, Finlandia. La intervención en los primeros episodios psicóticos con este modelo consigue
Els fills del consum d’alcohol. El Trastorn Alcohòlic Fetal és una de les causes principals de discapacitat infantil greu. Més d’un 40% de dones en edat fèrtil, entre elles les universitàries, consumeixen alcohol de manera freqüent. En la Jornada, la temàtica s’abordarà des de diferents perspectives: mecanismes biològics, salut mental