març 06 2019 0Comment

Barcelona obrirà la primera Escola de Segones Oportunitats de titularitat pública el proper curs

…”Les Escoles de segona oportunitat són un concepte que neix arrel de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre Blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996).

L’anomenat popularment Informe Delors, parla d’oferir una segona oportunitat als i les joves que són exclosos del sistema educatiu, parla d’un recurs que ha de comptar amb el millor professorat, que no pot reproduir el que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etc.

Tot l’article aquí:

https://www.social.cat/noticia/9770/barcelona-obrira-la-primera-escola-de-segones-oportunitats-de-titularitat-publica-el-prope

afatrac