La nostra companya d’AFATRAC i també de ASFAM Xaro Diaz.