La Vanguardia, La Contra, 19 desembre 2019 Imma Sanchís. Foto Àlex Garcia “Àngels mortals Va perfectament pentinat i perfumat, i hi ha bondat i agraïment en les seves paraules. Els seus pares li van donar tot el que necessitava, però quan va arribar a l’adolescència va flirtejar amb les drogues,