Una bona notícia en aquests moments de confinament obligat! El BOE núm. 76 de 20 de març 2020. Sec. I. Pàg. 26311, publica que el Consell de Ministres, amb data 14 de març de 2020, ha aprovat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat