Infolibre.es   11 juny 2020 Sabela Rodríguez Alvarez La salud mental, de “atención de segunda” a problema de primera por la explosión de casos derivados de la crisis del covid-19. Anna Romeu, presidenta de Emergencias del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, coincide en que “desde hace años se ha
  ceesc , 19 juny 2020 Una moció presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem al Ple del Parlament on es proposa, per al curs vinent, “Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent, així