22 novembre 2020 Un altre fill d’AFATRAC, víctima del sistema que no dona resposta a les necessitats dels nostres nois i noies. Un xicot que amb 37 anys, vulnerable, sense recursos personals, malalt d’elevada complexitat, ja no serà entre nosaltres. Perquè finalment el seu deteriorament físic ha arribat al límit i