Després d’haver estat aprovada pel Congrés dels Diputats el passat dia 20 de maig com a projecte de llei, és publicada al BOE de el 3 de juny de 2021 la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport