Aquesta setmana s’ha creat la Comissió de Justicia Penal i Drogodependències de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), seguint el model de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD). Un projecte del qual AFATRAC en forma part. Tal com s’exposa, l’objectiu fonamental d’aquest grup de treball és treballar sobre