La Direcció General d’Educació Inclusiva ha creat aquesta unitat amb l’objectiu d’orientar les famílies en els circuits relatius a la inclusió en el marc de la xarxa educativa. La Unitat és un canal obert a la comunitat educativa en relació a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials i és un