“Segons les darreres dades de l’Observatori sobre Drogues i Addiccions Comportamentals de Catalunya (OCDA), en matèria d’addiccions sense substància, l’any 2022, el 76% d’inicis de tractament han estat motivats pel trastorn per joc d’apostes, seguit del trastorn per videojocs (7%) i el sexe (6%)“ (…) “Ens trobem que el principal