Tinc un fill de 20 anys adoptat a Catalunya amb una síndrome d’Alcohòlic Fetal (danys cerebrals de naixement). Té una discapacitat del 70%, un grau 2 d’autisme i un coeficient intel·lectual del 51. A més, té assistència representativa dictaminada pel Jutge. Fa 16 mesos que l’estan assistint a l’Equip Guia,