AFATRAC: Comunicat de premsa

Barcelona, 4 desembre 2019

Les famílies d’AFATRAC tenim un problema molt greu de violència filioparental a casa, juntament amb consum de tòxics, per al qual no existeixen recursos públics, i que els centres privats no solucionen.

En relació amb l’emissió del programa Sense ficció de TV3, Fills maltractadors pares amb pors, del 3 desembre 2019, volem fer les següents aportacions:

– El programa no reflecteix ni de bon tros la magnitud real del problema que vivim.

– La violència filioparental no és un problema per l’educació rebuda a casa per manca d’habilitats dels pares i mares.

– No parla de trastorn mental en cap moment, quan la realitat ens diu que els nois i noies amb Trastorns de Conducta d’alta complexitat tenen un problema greu de salut mental.

– Els centres que presenta són privats i a preus prohibitius. Les famílies ens hipotequem i arruïnem per poder portar-hi els nostres fills, i la gran majoria en sortir encara estan pitjor.

– El % d’èxit d’aquests centres és tan baix que pràcticament no en coneixem casos.

– No existeixen, o hi ha poquíssims centres públics. I les places del centres públics són majoritàriament per a infants de DGAIA.

– El programa presenta només dos centres privats i dona a entendre que les seves teràpies són gairebé sempre existoses, quan nosaltres, AFATRAC, representem prop de 200 famílies sòcies i tenim un % molt alt de filles i fills que han passat per aquestes institucions i no han millorat. Tot el contrari, amb l’edat els problemes de conducta s’agreugen, i molt.

– Cal explicar el després de l’estada de les noies i nois en aquests centres.

En resum, hi ha un problema molt greu de violència filioparental juntament amb consum de tòxics, per al qual no existeixen recursos públics, i que els centres privats no solucionen. Aquesta és la realitat amb la que convivim cada dia les famílies.

Per tot l’exposat creiem que cal posar èmfasi i donar visibilitat a la problemàtica i mancances dels nois i noies amb Trastorn de Conducta d’elevada complexitat.

En aquests moments, no s’està entomant el problema en tota la seva magnitud, mentre les famílies seguim patint l’agressivitat, i els nois i noies es van degradant i deteriorant, acabant a la presó o al carrer en arribar a la majoria d’edat.

Barcelona, 4 desembre 2019

Montserrat Boix

Presidenta AFATRAC

https://afatrac.org

Podeu descarregar-lo en PDF: Comunicat premsa violència filioparental v2