Actuacions preventives pel coronavirus, per persones amb problemes de salut mental

Barcelona, 12 març 2020
Benvolgudes famílies,

Les recomanacions següents tenen com objectiu protegir al grup de població vulnerable en relació a la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 i estan recollides en l’espai Canal Salut(Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus)

En primer lloc, cal recordar les mesures bàsiques d’higiene personal, dirigides a tota laciutadania:

Una higiene de mans freqüent (rentat amb aigua i sabó).
Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’infecció respiratòria, com aratos o esternuts.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en elmoment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
Com a norma general, mantenir una distància habitual (entre 1 i 2 metres).
Evitar compartir menjar ni estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectessense netejar-los degudament.
Després de manipular objectes de tercers, abstenir-se de tocar-se la boca, nas i ulls senseabans haver-vos rentat les mans.
Evitar donar la i fer abraçades i petons

Es recomana evitar les visites presencials en els centres d’atenció comunitària de salut mental, les visites a urgències i les visites a persones ingressades en dispositius hospitalaris.

Les persones amb malaltia mental que ja estan vinculades a un dispositiu comunitari rebran atenció per via telefònica sempre que la situació clínica ho permeti. Les persones que no estanvinculades a cap dispositiu de la xarxa de Salut mental que volen consultar per un problema de salut mental hauran de contactar amb el l’equip d’atenció primària i, en cas d’una emergència, hauran de contactar amb el 061.

Els canvis o actualitzacions de la prescripció farmacològica es podran fer telemàticament i segons el procediment que estableix la Gerència del Medicament de Sistema Català de la Salut- CatSalut. Per facilitar aquest procediment, s’aconsella que el ciutadà estigui acreditat. (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/catsalut-la-meva-salut/).

Suport a les famílies: La Federació Salut Mental Catalunya proporciona assessorament des dels serveis Espai Situa’t de forma telemàtica, podeu trobar els contactes de cada territori en aquest enllaç http://www.salutmental.org/2020/03/13/la-federacio-fa-teletreball-com-contactar-amb-nosaltres/

Agraïm la vostra comprensió davant d’aquesta situació no habitual, i us anirem informantpuntualment dels canvis que es vagin produint.

Ben cordialment,

Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya