AFATRAC ara també som membres de la FCD!

Des del dia 14 de maig de 2024 l’Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta també som membres de la Federació Catalana de Drogodependències i altres addiccions (FCD).

La Federació Catalana de Drogodependències (FCD) neix l’any 1985, quan entitats del sector decideixen unir els esforços i coneixements adquirits amb la feina diària d’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars. L’objectiu de la unió va ser esdevenir la seva veu, ser l’interlocutor amb les administracions públiques i garantir així una atenció de qualitat i adaptada, treballant conjuntament amb la comunitat, amb co-responsabilitat davant d’aquest fenomen.

L’FCD treballen en l’àmbit de les addiccions influint en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores, les seves famílies i a la societat en general.

El seu objectiu és facilitar un espai d’intercanvi i suport a les entitats que treballen en l’àmbit, i representar-les de forma col·lectiva davant la societat i les administracions, promovent solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en les persones i en la pròpia societat. 

Actualment l’FCD lideren les estratègies d’intervenció sent referents davant l’administració pública, el tercer sector i la societat.