AFATRAC es reuneix amb la Direcció General d’Afers Penitenciaris

El passat dilluns, 19 de setembre, membres de la Junta d’AFATRAC ens vam reunir amb el Sr. César Galván Romero, director general d’Afers Penitenciaris, i la Sra. Brigit Blàzquez Guàrdia, Subdirectora General de Programes de Rehabilitació i Sanitat.

Des d’AFATRAC estem satisfetes d’aquesta reunió, ja que vam veure que compartim la necessitat de crear recursos específics per a persones amb Trastorn mental d’elevada complexitat.

Agraïm molt la vostra empatia i ganes per fer els canvis necessaris.