Afatrac és una associació d’utilitat pública!

aFATRAC és una 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 el 17.03.22 i per tant es pot acollir a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

I què siginifica això?

𝘼𝙍𝘼 𝘿𝙊𝙉𝘼𝙍 𝙏𝙀́ 𝘼𝙑𝘼𝙉𝙏𝘼𝙏𝙂𝙀𝙎 𝙁𝙄𝙎𝘾𝘼𝙇𝙎! T’explico com funciona!

Els donatius efectuats en benefici d’Afatrac donen dret a practicar les següents deduccions:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (persona física):
– El percentatge de deducció serà del 80% per als primers 150€ i, per a la resta, del 35%.
– Límit deducció respecte base liquidable 10%

PER EXEMPLE:🔎
– Si dones 100€, recuperes 80€ en la teva declaració de renda
– Si dones 200€, recuperes 137,5€ en la teva declaració de renda

Impost sobre Societats (persona jurídica):
– El percentatge de deducció serà del 35% de la base de la deducció.
– La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.