octubre 23 2019 0Comment

AFATRAC participa en Participa.cat

El dia 23 d’octubre de 2019 Afatrac participa a Granollers en el Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya.

https://participa.gencat.cat/processes/PESS?locale=ca

 

“Eix 13. Resposta integrada a problemàtiques socials complexes
– Els i les professionals participants en el debat consideren que abordar els projectes emmarcats en aquest eix, passa per una sèrie d’accions generals que repercutiren en tots ells. Alguns d’ells, cal entendre’ls a més com a projectes que se centren prevenció terciària.
– En primer lloc, pel conjunt de projectes, cal tenir present que els Serveis Socials són interlocutor del benestar social.
– D’altra banda, s’aposta clarament per la intersectorialitat per a donar sentit a l’abordatge integrat d’aquestes problemàtiques complexes.
– Com es manifesta especialment rellevant en el cas la interacció amb salut, aquesta ha de ser de caràcter obligatori.
– L’abordatge integrat requereix ha de ser planificat coordinadament i tenir caràcter transversal, segons exposen de manera consensuada els i les professionals.
– A més, es proposa incloure el Tercer Sector.
– Aquest abordatge però fa més evident la necessitat de delimitar el perímetre dels Serveis Socials.
– Els i les treballadores de l’acció social participants en els debats aporten altres qüestions generals que repercutirien especialment en aquest eix:
o D’una banda, cal reduir la càrrega de treball administratiu i de tramitació dels professionals de l’acció social.
o Especialment, en la relació amb altres àmbits com educació o pobresa energètica.
27
o Una altre objectiu d’aquest PESS que impactarà en aquests projectes és la reformulació de la cartera de serveis en clau integrada.
o Igualment es fa imprescindible disposar de sistemes d’informació en comú.
o Aquests han de poder disposar d’indicadors socials complexos per problemàtiques socials complexes.
Projecte 1. Atenció integrada social i sanitària
– Les i els professionals que participen en els debats consensuen la necessitat de mecanismes d’interacció amb salut i aquesta sigui obligada.
– Aquesta a més, requereix de major planificació i regulació.
– Com en el cas del projecte 5, sobre la integració prioritària entre educació i justícia, es proposa incloure en l’equació a l’àmbit educatiu.
– Igualment, que ‘atenció integrada s’articuli en una relació d’igual a igual entre els àmbits necessaris.
Projecte 2. Inclusió social mitjançant el treball
– L’opinió dels i les professionals que participen en les dinàmiques no aborden específicament aquest projecte, a excepció de considerar que cal major presència dels professionals de l’acció social, i específicament de treballadors i treballadores socials, en les oficines de treball.
Projecte 3. Abordatge integral de la vulnerabilitat energètica
– L’opinió dels i les professionals que participen en les dinàmiques no aborden específicament aquest projecte.
28
Projecte 4. Abordatge integral del sensellarisme
– Per als i les professionals que participen els debats, cal una major intervenció social en matèria d’habitatge, més enllà del sensellarisme.
– Com en el cas de les oficines de treball, es considera clau que hi hagi més presència de treballadors/es socials en oficines d’habitatge.
– Com a aportació específica en relació al sensellarisme com a problemàtica complexa és la necessitat de major planificació i recursos.
Projecte 5. Nous models d’integració prioritaris: educació i justícia
– Entre els i les professionals participants en aquesta dinàmica existeix l’acord amb que cal una major sensibilització en matèria social a l’àmbit de justícia.
– A més de sensibilització, el rol del criteri social i dels i les professionals de l’àmbit social ha de ser més intens, tenint major pes en les decisions.
– A més de justícia i educació, es considera que cal una major interacció preventiva amb salut, i podent tenir els quatre àmbits un tracte d’igual a igual.
– De manera més específica, per als i les professionals participants en el debat, és especialment important reforçar protocol amb justícia en matèria d’habitatge, així com el seu seguiment….!

Tot el text aquí:

Buidatge PESS_Granollers_19_11_2019

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1507/Buidatge_PESS_Granollers_19_11_2019.pdf

afatrac