Aquests són els factors no genètics que afavoreixen certs trastorns mentals

Què tenen en comú diabetis i la depressió amb les demències? I el consum de cànnabis i problemes a la infància amb la psicosi? I el trastorn d’espectre autista amb el sobrepès matern?

Segons un estudi espanyol publicat a World Psychiatry i dirigit per Celso Arango, director del CIBERSAM de l’Hospital Gregorio Marañón, més del que sembla.

Aquest grup ha elaborat per primer cop un atles de factors de risc que poden afavorir patir una malaltia mental, basant-se en la utilització de bases de dades internacionals.

Així, es detalla que els factors de risc per a la demència són, entre d’altres, la diabetis tipus 2, la depressió i la baixa freqüència de contactes socials; i pel que fa als trastorns per consum d’opioides, el factor de risc més sòlid ha estat el tabaquisme.

La depressió està relacionada amb viduïtat, disfunció sexual i haver patit abús a la infància, factors metabòlics, abusos psíquics i sexuals a la infància, tensió laboral, obesitat i alteracions del son, entre altres, escriuen.

Per als trastorns psicòtics, els factors de risc més sòlids han estat l’estat clínic d’alt risc de psicosi, consum de cànnabis i adversitats a la infància.

I pel que fa al trastorn d’espectre autista, el factor de risc més important va ser el sobrepès matern abans o durant l’embaràs, i l’obesitat materna abans de l’embaràs, el tabaquisme matern i el sobrepès abans o durant la gestació per al trastorn per dèficit d’atenció/ hiperactivitat (TDAH), van ser .

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-estos-factores-no-geneticos-favorecen-ciertos-trastornos-mentales-202110081354_noticia.html