ARTICLE MOLT INTERESSANT: “Mentalization based treatment of youth on the psychotic spectrum: clinical profiles and outcomes for youth in the ECID”

Mark Dangerfield i Line Brotnow Decker són els autors de l’article científic “Tractament mentalitzat de la joventut en l’espectre psicòtic: perfils clínics i resultats per a la joventut a l’ECID”.

PODEU TROBAR-LO AQUÍ