PRESENTACIÓ ESCOLA DE SALUT CATALANA

L’Escola de Salut Catalana, adscrita a la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació, neix amb la finalitat d'aportar als pacients, familiars, cuidadors i ciutadania en general, una font d'informació i eines […]