Cervella’t: Trastorns de conducta i cervell

26 març 2021

Avui hem assistit a la xerrada on line a càrrec de la Dra. Roser Nadal i la Dra. Beatriz Molinuevo.

Els trastorns de conducta són un grup heterogeni on poden estar alterades la regulació emocional, la cognició social, la valoració dels reforços o les funcions executives, amb alteracions en l’estructura i/o el funcionament de certs circuits cerebrals que impliquen l’escorça prefrontal, l’amígdala o l’estriat ventral. El coneixement d’aquests circuits ajudarà a trencar l’estigma.

Organitzada per la CORE SALUT MENTAL UAB INC Institut de Neurociències Universitat Autònoma UAB de Barcelona, en el marc de la Setmana del Cervell.

Fantàstica sessió! Moltes gràcies!