Conferència – “L’autoritat parental amb adolescents violents no col·laboradors: claus i fonaments del model de resistència parental no-violenta”

El DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat, va dur a terme el passat 19 de maig del 2022 la conferència “L’autoritat parental amb adolescents violents no col·laboradors: claus i fonaments del model de resistència parental no-violenta”.

La xerrada va a anar a càrrec de Javier j. Múgica, psicòleg i psicoterapeuta familiar, especialitzat en protecció de menors, adopció, acolliment familiar i menors en acollida residencial. Múgica treballa actualment com a tècnic del servei Arlobi-Adoptia d’Atenció Psicosocial de la cooperativa d’acció social Agintzari.

Prem aquí per a més informació