febrer 04 2021 0Comment

Conveni entre AFATRAC i Fundació Vidal i Barraquer

A Barcelona, 19 gener 2021

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’AFECTATS PER TRASTORN DE CONDUCTA I LA FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER (FVB).

La FVB és una Institució que integra l’assistència pública i privada, dedicada a l’àmbit de la salut mental específicament i que integra l’assistència, la docència i la recerca en salut mental, amb una mirada psicològica, social, biològica i espiritual. En l’àmbit docent i de recerca compta amb l’Institut Universitari de Salut Mental, de la Universitat Ramon Llull, una institució amb una llarga i reconeguda trajectòria al nostre país. 

La FVB i AFATRAC coincideixen en la voluntat de millorar l’atenció en la salut mental dels joves i adolescents en l’àmbit comunitari incidint en tot l’entorn dels usuaris. Ambdues institucions tenen objectius comuns en la recerca, la formació i la promoció del dret de ciutadania i per tant la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.

Aquesta col·laboració uneix la llarga i reconeguda trajectòria assistencial, de docència i recerca de la FVB, amb la força i les molt importants demandes d’AFATRAC, amb la finalitat de desenvolupar noves maneres d’apropar-nos a la realitat d’aquestes persones. 

Per tot això, el present conveni te com a objectiu principal realitzar projectes de recerca en salut mental, promoure la recerca públic-privada sociosanitària i psicoevolutiva que permeti innovar sobre els nous models assistencials, així com sobre la realitat psicopatològica i social dels adults joves. 

 

afatrac