Convocatòria oficial de beques i ajudes per a alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (curs 2021-2022)

El termini de sol·licitud de les beques NEE (Necessitats Educatives Especials) comença el 3 d’agost i acaba el 30 de setembre de 2021 inclusivament.

Un de les novetats d’aquesta convocatòria és la incorporació de l’alumnat amb trastorns greu de la comunicació i de el llenguatge entre els beneficiaris d’aquests ajuts, que passen així a ser cinc col·lectius:

1. Discapacitat
2. Altes capacitats
3. Trastorn greu de conducta
4. Trastorn de l’espectre autista
5. Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge

 

link: http://aspaceextremadura.es/noticias/376-becas-2021-2022-para-alumnos-con-necesidades-de-apoyo-educativo.html