Educació Física inclourà debats per frenar les conductes antisocials

En el cas d’Educació Física, una de les principals novetats és la de “dialogar, contrastar idees i posar-se d’acord” per resoldre situacions conflictives, de manera que l’alumnat tingui en compte la perspectiva de les altres persones implicades i busqui “solucions justes “en el que Educació diu” dinàmiques grupals reflexives “.

A més, assenyala com a element clau la “autoregulació emocional” mentre es realitzen activitats esportives, el foment de les relacions “constructives i inclusives” i de “inserció social”.

https://elpais.com/educacion/2021-08-11/la-asignatura-de-educacion-fisica-incluira-debates-para-frenar-los-comportamientos-antisociales.html