El Govern prorroga el monitoratge per l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i la conducta

27/07/2021

El govern  ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de monitoratge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres educatius dependents del Departament d’Educació, per al curs 2021-2022, per un import total de 15.666.009,73 euros.

Les funcions del monitoratge són, doncs, atendre l’alumnat que té necessitats educatives especials greus que requereixen un suport específic en relació amb els següents àmbits: la cura i higiene; mobilitat i desplaçaments; regulació de la conducta, i salut i seguretat.

La figura del monitoratge dona suport a l’educació inclusiva i és una valuosa ajuda a l’aula per als docents per tal d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat del grup-classe.

link per + info: https://diarideladiscapacitat.cat/el-govern-prorroga-el-monitoratge-per-lalumnat-amb-necessitats-educatives-especials-associades-a-lautonomia-i-la-conducta/