El meu fill/a és dolent/a o té un trastorn de conducta?

Claus dels experts per estar atents i poder sortir de dubtes.

 

Els experts en salut mental coincideixen a l’assegurar que el confinament i la pandèmia està tenint una preocupant incidència en la salut del nostre joves. Ansietat, estrès, depressió, canvi brusc d’hàbits alimentaris … La convivència familiar també s’ha tornat molt més conflictiva a la llar a causa d’un pitjor comportament dels fills: crits, males contestacions, faltes de respecte, desafiament a l’autoritat de els pares, incompliment de normes … fins i tot violència.

 

Els pares han d’estar atents, a l’hora de determinar un possible trastorn de conducta, per si en els seus fills hi ha alguns dels següents comportaments:

-Canvis en la rutina d’hàbits de son i ingestes.

Comportament irascible i irritable d’una manera constant i notable en el temps.

-Aïllament prolongat i períodes d’agressivitat sostinguts en el temps.

-Malas companyies o no conèixer ambients on es mou.

-Canvi d’amistats, modificació en l’estat d’ànim, nous interessos relatius a temes que no li convé.

-Inici de consum de drogues i alcohol.

-Rigidesa, demandes o temes relatius a control de diners, o normes.

 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-hijo-malo-o-tiene-trastorno-conducta-202108161711_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=tw&vli=cm-familia