Entitats socials i món acadèmic traslladen al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme

Les entitats del Tercer Sector Social de CatalunyaCàritas CatalunyaSant Joan de Déu Serveis SocialsArrels FundacióAssís Centre d’Acollida i la Comunitat de Sant’Egidio, així com diversos juristes i acadèmics de la UB i la UAB, han presentat una proposta de llei per fer front al sensellarisme de manera urgent al Parlament de Catalunya.

La proposta de text legal de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme ha entrat per registre al Parlament de Catalunya com a proposició de llei signada per tots els partits de l’arc parlamentari exceptuant Vox. A més, el text compta amb el suport de 35 entitats de primer, segon i tercer nivell de l’àmbit social i de 5 col·legis professionals. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha estat a la presentació de la proposta de llei al Parlament per donar suport a aquesta iniciativa legislativa tan rellevant per al sector i per a les pròpies persones.

La llei s’adreça especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme més crònic i més dur. Per tant, l’objectiu d’aquesta proposta de text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen als carrers de pobles i ciutats de Catalunya, assolint la protecció, promoció, inserció i emancipació plena de les persones sense llar, així com regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de dur a terme al territori català per garantir els drets de les persones sense llar.

La proposta de text legal és una novetat en el context legislatiu europeu, ja que introdueix el fonament de dret per assegurar la dignitat de les persones sense llar. En concret, afegeix el concepte d’espai residencial digne per a totes les persones que es troben en les tres primeres subcategories operatives de la classificació europea ETHOS, garantint en el termini de dos anys el dret a disposar d’un espai residencial digne o un habitatge autònom.

https://www.tercersector.cat/noticies/entitats-socials-i-mon-academic-traslladen-al-parlament-de-catalunya-una-proposta-de-llei#:~:text=%40-,JuanLemus,-La%20iniciativa%20compta