GUIA: L’impacte de la reforma del dret civil

GUIA AMB PREGUNTES I RESPOSTES PER INFORMAR SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓ CIVIL I PROCESSAL SOBRE ELS SUPORTS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Aquest document tracta de respondre a les preguntes més comuns que una persona amb discapacitat pot fer-se davant la recent reforma de el Codi Civil i ajudar així a les persones que tinguin dubtes sobre l’exercici dels seus drets d’acord amb la nova legislació ja vigent