Guia per facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a l’exercici de la capacitat jurídica que són d’aplicació a Catalunya.

Recentment s’han aprovat dues lleis, a nivell estatal la llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i, a nivell autonòmic el decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Ambdues normatives modifiquen algunes lleis que regulen diferents aspectes substantius i de procediment relacionats amb l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

En aquest document ens centrarem en explicar els canvis relacionats amb el procediment per sol·licitar i establir les mesures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica per a les persones majors d’edat i com han de ser aquestes mesures de suport.

https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2021/11/Document-FAQs-Reforma-exercici-de-la-capacitat-Juridica-_Dincat-1.pdf