Jornada Drets Bàsics en els Internaments Psiquiàtrics

Avui dia 18 de març de 2022, assistim a la jornada del Comitè d’Ètica Assistencial-FCCSM, en el que ens parlaran sobre els Drets Bàsics en els Internaments Psiquiàtrics

Escoltem al Josep Vilajoana, a la Silvia Ventura i al Joan Vegué.