La Generalitat i les entitats municipalistes es posen d’acord per a enfortir el sistema de serveis socials

El Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han subscrit l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social per al període 2022-2025. Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació per als pròxims quatre anys i es traduirà en un contracte programa amb els diferents ens locals per un total de 1.408 milions d’euros. Per a 2022, es contempla un increment de 76,5 milions d’euros per part del Departament, fins a arribar a un total de 320 milions d’euros.

En una trobada a la conselleria, la titular de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que “la prioritat és l’atenció a les persones  i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social i de manca d’autonomia personal i aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata”. Per això, “reforcem el sistema de serveis socials amb més inversió i noves accions i serveis, com la lluita contra el sensellarisme o la teleassistència”.

D’altra banda, el president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquest acord donem un pas endavant en l’atenció social de la màxima qualitat, en la cura de les persones més vulnerables i en garantir que ningú quedi enrere, visqui on visqui”.

 

 

La Generalitat i les entitats municipalistes es posen d’acord per a enfortir el sistema de serveis socials