La importància del Treball amb Suport. Maria Cabré

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Juny 2020

Les persones amb discapacitat i la seva inserció laboral hauran de ser un dels punts centrals de l’Acord Ciutadà”

··· Què és Fundació Aura? De quina forma heu adaptat la vostra activitat a la situació generada per la COVID-19?
AURA és una entitat sense ànim de lucre que va néixer fa 30 anys, sent la pionera en la implantació del Treball amb Suport al país. La nostra missió és ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la seva inserció social i laboral, en el mercat ordinari.La crisi de la COVID-19 ha tingut diverses implicacions per a nosaltres i les persones a qui atenem: des del 13 de març vam poder oferir tots els nostres serveis online, que són, d’entre altres, la formació prelaboral, la formació continuada, l’estimulació cognitiva i l’acompanyament emocional a les 300 persones a qui atenem. A més, vam poder oferir acompanyaments presencials a les persones treballadores que continuaven a les empreses. Actualment ens estem preparant per obrir la nostra seu de nou, ja que ja estem oferint tutories individuals.··· Com ha afectat a la Xarxa d’Inclusió Laboral (XIB) i les seves organitzacions la crisi sanitària?
Moltes de les persones a qui atenem perdran o han perdut la seva feina, i s’han parat quasi al 100% les ofertes laborals. Tot i això, confiem que aquesta situació sigui reversible i les empreses segueixin confiant en la nostra tasca.A nivell de funcionament de la XIB, aquesta pandèmia ens ha enfortit, ha reforçat el sentiment de pertinença a la Xarxa i la implicació amb la nostra missió. Amb aquesta crisi sanitària hem pogut comprovar, però, que moltes persones no tenen accés a la tecnologia a casa seva, o que no han pogut accedir a la informació perquè no estava adaptada (no era accessible cognitivament, ni estava amb Braille, per exemple).

Serà necessari pal·liar aquest greuge econòmic per raó de la discapacitat fent compatibles les ajudes de l’Ingrés Mínim Vital, les rendes garantides i les ajudes al lloguer, d’entre altres. A més, s’haurà de garantir el seguiment al llarg de la vida laboral per tal d’evitar que es perdin els drets que a poc a poc havien aconseguit.

···  Quina valoració es fa des de la XIB de les conseqüències que tindrà la COVID-19? Està tenint o creieu que tindrà efectes des de la inclusió laboral?
Actualment ja ens hem trobat amb un gran impacte: acomiadaments, ERTO’s que han tingut un fort impacte en la salut impacte de les persones a qui atenem… A més, el confinament ha tingut altres tipus d’impactes importants, com la manca de relacions socials. Les empreses estan vivint situacions molt complexes que afectaran tant a la manera de treballar com a la presa de decisions a l’hora de contractar, promocionar i trobar noves tasques a les persones amb discapacitat. Tant les administracions públiques com les entitats del Tercer Sector tindrem un paper crucial per acompanyar en aquest procés i poder donar veu a les persones a qui atenem.

··· La XIB va rebre una menció als premis europeus EASPD d’inclusió laboral. Què són aquests premis i quin tipus de menció era?
Rebre aquest reconeixement europeu ha estat una fita molt important per la XIB. Es tracta d’un dels premis amb més prestigi quant a bones pràctiques en inserció de persones amb discapacitat. EASPD és una de les entitats més importants europees en defensa dels drets de les persones amb discapacitat i engloba a més de 17.000 entitats proveïdores de serveis per als 80 milions de persones amb discapacitat que viuen a Europa. Creiem que és molt important haver rebut aquest reconeixement, ja que s’ha donat veu internacional a una via inclusiva d’alt impacte.

···  Quin paper ha tingut el treball en xarxa i la coproducció en el desenvolupament d’accions dels últims dies?
Des de la XIB no hem parat: hem treballat materials adaptats per a les persones a qui atenem per moure’s per la ciutat i tornar a la feina, hem mantingut reunions virtuals, d’empresa, de comunicació… El nostre objectiu és sempre el d’impulsar iniciatives que afavoreixen la inserció de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària, a més de contribuir en la seva atenció.

···  Quin paper ha de tenir l’Acord Ciutadà per treballar en les desigualtats socials un cop hagi passat l’Estat d’Alarma?
Creiem que les persones amb discapacitat i la seva inserció laboral hauran de ser un dels punts centrals de l’Acord Ciutadà. Aquesta pandèmia posarà a moltes persones i a molts col·lectius en una situació molt complicada, on el risc d’exclusió és molt elevat. És feina de tota la societat vetllar perquè cap persona quedi enrere després de la COVID-19 i perquè cap dret quedi vulnerat.

··· Quin missatge voldries compartir a les entitats de l’Acord?
Entre totes les persones, amb la unió i el compromís, els objectius es poden assolir amb més facilitat. La generositat sempre ha estat un valor important, però ara serà un valor imprescindible per crear una societat on cada persona tingui el seu lloc.

Tot l’article AQUÍ .