novembre 15 2021 0Comment

Modificació de la llei de Discapacitat, llegeix els canvis que s’han produït!

Us adjuntem l’enllaç de la nova llei de la discapacitat on podreu veure els canvis que s’han produït! A més, és interessant que la llegiu perquè el 15 de novembre a les 19h podreu resoldre tots els dubtes a la conferència amb el Sr. Durà.

link: https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf

afatrac