juliol 29 2019 0Comment

Ni en ple estiu, Afatrac no descansa!

Barcelona, 29 juliol 2019

Membres de la Junta directiva amb la nostra Presidenta Montserrat Boix, ens hem reunit amb la Sra. Meritxell Benedí i Altés, Directora general de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per fer-li arribar la realitat i les necessitats de les famílies d’Afatrac.

Ens donem a conèixer com associació, li  entreguem la “carta als reis” al seu departament, Treball Afers Socials i Famílies, i li fem saber les necessitats específiques dels nostres afectats. Li hem explicat que les nostres filles, fills i familiars amb Trastorns de Conducta d’alta complexitat, posen al límit la convivència familiar, no poden seguir els estudis obligatoris, no poden mantenir una feina ordinària, no els admeten als recursos socials d’habitatge… i molts acaben al carrer o a les presons.

La Sra Benedí ens fa saber que són concients i reconeixen totes les mancances dels serveis socials, però que ja estan treballant per aconseguir arribar i poder donar respostes a tothom. Tot i que serà  un procés llarg, obre una porta d’esperança a que és produeixin canvis realment efectius.

La Sra. Benedí reconeix que a diferència de Salut o Ensenyament, que són sistemes universals per donar a tothom la millor cobertura sense mirar estatus social, orígens…, Serveis Socials no dona cobertura global, ni a totes les persones ni a tot el territori. Els Serveis Socials huarien de PROMOURE o FACILITAR l’autonomia personal i la interacció amb la família i la comunitat, de totes les persones.

Parlem també del “gestor de casos” i veu, complaguda, que en la nostra “carta als reis” també parlem d’aquesta figura indispensable per a donar un servei transversal a les persones, per a que no es perdin per departaments…

Ens explica que el sistema NO està organitzat per cobrir Serveis Bàsics NI Serveis Especialitzats: crisi, fracàs de la llei de dependència, burocràcia excessiva… Per tant el Conseller presentarà al setembre un PLA ESTRATÈGIC de SERVEIS SOCIALS  (atenció preventiva i proactiva) que s’anirà implementant.

La Sra Benedí està molt d’acord amb nosaltres que el nostre col·lectiu encara està més fora de l’atenció dels recursos per la casuística dels nostres afectats: manca de consciència de malaltia, trastorns de conducta, consums… Diu que gràcies a les entitats civils (associacions de famílies), Catalunya ha anat avançant en l’atenció a les persones, però això no treu que l’administració no hagi de fer res.

Ens felicita per la nostra feina. Diu que ens tindrà en compte.

També li hem explicat la problemàtica amb les Fundacions Tutelars, degut a que els nostres familiars necessiten molt més control, molta més atenció i seguiment que la resta de tutelats.

Un altre tema important per les famílies afectades, són les dificultats que es troben amb el Reconeixement i revisió del grau de la discapacitat, ja que els i les professionals no valoren les aportacions de les mares i pares, i fan unes visites als afectats de molt poca durada; s’han rebaixat % tot i aportar més diagnòstics; i no es tenen en compte els diferents trastorns específics del Neurodesenvolupament.

Com a Afatrac, hem denunciat l’escassa oferta de feina per a persones amb malalties mentals. Els nostres fills, filles i familiars no son gaire o gens “productius”, raó de més per a necessitar la protecció de l’Administració.

I ja per acabar, li expliquem les Jornades de Justícia JUSTA-MENT que AFATRAC estem organitzant pel febrer de 2020. S’hi mostra molt interessada i ens emplaça a que parlem amb la consellera (Sra. Ester Capella) i amb la Directora d’Execució Penal i Justícia Juvenil (Sra. Gisela Torns). 

La Sra Benedí s’ha mostrat molt receptiva amb les nostres demandes i esperem poder seguir-hi treballant, doncs la vida i la dignitat de les nostres filles i fills en depèn.

afatrac