Per què dos anys en comunitat terapèutica?

17 juliol 2020

(Foto Instagram Font Fregona)

La psicòloga Anna Romeu explica el TREBALL PSICOLÒGIC que fan a la Comunitat Terapèutica de Font Fregona.

Aquest treball psicologic es basa en tres eixos que es treballen simultàniament amb els nois i noies des del primer dia d’ingrés:

  1. Dimensió personal: el noi / la noia amb sí mateix/a.
  2. Dimensió social: el noi / la noia amb la resta de la comunitat terapèutica, amb la seva família i finalment amb les seves amistats.
  3. Dimensió formativa / professional: estudiar i formar-se.

L’objectiu és el Treball en Resistències. Les persones quan hem de fer un canvi sempre oposem resistència. Per tant, a les noies i els nois ingressats, per a poder canviar els cal molt d’esforç!:

  1. 1a Fase ≈ 1 any: intenten resistir i no canviar. Quan senten dels seus pares o mares “NO sortiràs fins que no estiguis bé”, és quan accepten que s’han de quedar però segueixen resistint-se a canviar. Fins que terapeutes i educadors/es els van confrontant amb la seva manera d’actuar, i es van adonant que estan fent el mateix que feien a fora però que aquí no els serveix.
  2. 2a Fase ≈ 2 any: construcció d’una nova identitat. Quan ja han acceptat el seu ingrés, s’adonen del mal que s’han fet a sí mateixos, i a nosaltres, els seus pares i mares. Han de passar pel “mea culpa” per acceptar i integrar el seu passat traumàtic.
  3. 3a Fase ≈ 3 any: consolidació del canvi en l’entorn sociofamiliar.

En tot aquest procés a la Comunitat Terapèutica Font Fregona treballen l’autoestima, l’assertivitat, la constància i la resolució de conflictes; perquè les noies i nois, les nostres filles i fills puguin tenir un futur fora de les institucions.

Entenent així el procés terapèutic que duen a terme a Font Fregona, està molt clar perquè l’ingrés dels nostres fills i filles ha de durar com a mínim dos anys. Menys temps no els permet canviar realment la seva manera de fer i de relacionar-se.


(Foto pròpia)