Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023

Generalitat de Catalunya, Desembre 2019

De la prevenció universal a la reducció de danys.

Aquest nou Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 (DAC), aprovat per la Comissió Interdepartamental sobre Drogues, neix amb el compromís de promoure, coordinar i liderar l’abordatge de les problemàtiques de salut i socials relacionades amb el consum d’alcohol i altres drogues i amb altres comportaments susceptibles de generar addicció.

Els objectius generals del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals (DAC) són:

  1. Incrementar l’edat d’inici del consum de drogues i dels comportaments susceptibles de generar addicció.
  2. Disminuir la prevalença del consum de drogues, tant les socialment integrades com les que no ho estan, així com del joc patològic i sobre usos d’internet.
  3. Reduir la morbiditat, la discapacitat i la mortalitat derivades de l’ús de drogues, el joc, les apostes i internet.
  4. Disminuir les situacions personals, familiars i socials no desitjades relacionades amb drogues i addiccions comportamentals (conflictivitat, violència, exclusió, etc.).

 

Per assolir aquest objectius el Pla integra una estructura basada en 4 grans Línies estratègiques:

  • Construcció de comunitats educadores i resilients enfront de les DAC
  • Apoderament de la persona i compromís amb els seus drets
  • Millora en salut i benestar:  de la  prevenció  universal  a la reducció  de danys
  • Innovació i gestió del coneixement en l’abordatge preventiu i assistencial de les DAC

Aquestes línies estratègiques inclouen 15 Àrees temàtiques que es concreten en 27 objectius específics, que es duran a terme amb 361 activitats. donant com a resultat més de 500 productes.

Tot el document AQUÍ .