PLA DE PREVENCIO DEL SUÏCIDI A CATALUNYA (PLAPRESC)

14/9/2021

foto: Conseller de Salut a la Presentació A Olot.

Rebut a AFATRAC:

Aquest matí s’ha aprovat l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya (PLAPRESC). Es tracta d’una fita important que ens ha de permetre reduir-ne els casos i l’estigma social a Catalunya.

Una de les característiques principals d’aquest pla ha estat l’alta participació amb què ha comptat per a la seva elaboració, ja sigui d’entitats, patronals o de professionals que hi han col·laborat en primera persona, que han fet que la seva redacció i el desenvolupament metodològic comptin amb el consens de tots els agents implicats en la prevenció del suïcidi al nostre àmbit. Gràcies a això s’ha pogut adaptar al context cultural i social català per tal d’establir les millors pràctiques i intervencions amb un abordatge integral i integrat.

Vull agrair-vos personalment la vostra participació en l’elaboració del Pla, que serà una de les eines principals dins l’estratègia nacional de prevenció que reflecteix l’aposta clara del Departament per la salut mental en aquesta legislatura. Gràcies a ell es podran promoure mesures de prevenció i control de la conducta suïcida per tal de donar una resposta adequada a cada situació i rebaixar l’estigma de la societat respecte al suïcidi.

Cordialment,

Aina Plaza Tesías

Directora general de Planificació en Salut

Departament de Salut

Travessera de les Corts, 131-159 | Pavelló Ave Maria | 08028 Barcelona | Tel. 93 556 61 58

dgps.salut@gencat.cat | http://salutweb.gencat.cat

Pla-de-prevencio-del-suicidi-de-Catalunya-2021-2025