Publicada la Llei que posa fi a les incapacitacions judicials

Després d’haver estat aprovada pel Congrés dels Diputats el passat dia 20 de maig com a projecte de llei, és publicada al BOE de el 3 de juny de 2021 la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

La seva entrada en vigor està marcada per dins dels tres mesos següents a la seva publicació, és a dir, el 3 de setembre de 2021.

La present reforma de la legislació civil i processal pretén donar un pas decisiu en l’adequació del nostre ordenament jurídic a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, tractat internacional que en el seu article 12 proclama que les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres en tots els aspectes de la vida, i obliga els estats part a adoptar les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat accés a el suport que puguin necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

S’imposa així el canvi d’un sistema com el fins ara vigent en el nostre ordenament jurídic, en el qual predomina la substitució en la presa de les decisions que afecten les persones amb discapacitat, per un altre basat en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona qui, com a regla general, serà l’encarregada de prendre les seves pròpies decisions.

 

https://www.iberley.es/noticias/publicada-ley-pone-incapacitaciones-judiciales-31025