Reunió online Junta Directiva

Adaptant-nos a la situació de confinament actual per la crisi sanitària del COVID-19,  la Junta Directiva es reuneix on-line per no aturar tots els projectes de les famílies d’AFATRAC.

En aquesta convocatòria l’ordre del dia inclou entre d’altres, el seguiment del projecte que vam signar amb Incorpora La Caixa, la necessitat de seguir treballant per un recurs d’habitatge digne pels nostres fills i filles, i l’intercanvi que hem fet amb d’altres iniciatives similars del País Basc, amb els que seguirem en contacte per mirar de trobar sinèrgies i punts en comú.

El seu projecte CASAS CONECTADAS EN RED ens sembla molt atractiu malgrat tenen 3 condicionants que ferien difícil l’accés a molts dels nostres familiars:

1-       Han de ser majors d’edat.

2-       NO han de tenir problemes greus d’addicció.

3-       NO han de tenir malalties mentals de les considerades greus, com psicosi, trastorn bipolar o esquizofrènia.

Malgrat tot, no defallim, seguirem treballant per un futur amb dignitat pels nostres fills, filles i familiars.