SJD MIND Escoles

juliol 2021

Una gran noticia!!!!

Sant Joan de Deu:  Ajudem a millorar el rendiment escolar i acadèmic dels alumnes d’Educació Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

…”Catalunya té una de les taxes de baix rendiment, fracàs i abandonament escolar més altes d’Europa. El baix rendiment, el fracàs escolar i les alteracions de conducta tenen un origen multifactorial, en què intervenen factors psico-biològics, familiars, sòcio-econòmics i culturals.

Actualment, 1 de cada 5 alumnes d’entre 6 i 18 anys presenta algun tipus de dificultat d’aprenentatge de causa psico-biològica (igual que a la resta de països desenvolupats). Sovint, aquestes dificultats d’aprenentatge es detecten tard, disminueixen el rendiment escolar i provoquen alteracions de conducta. Situacions excepcionals com la pandèmia COVID-19, amb els confinaments i la progressiva introducció de l’escola virtual, agreugen les dificultats d’aprenentatge…”

Tot l’article aquí:

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/sjd-mind-escoles