novembre 08 2020 0Comment

TERMCAT Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions

octubre 2020

La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions recull 264 termes relacionats amb la manera d’enfocar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. Aquesta obra inclou termes relatius a la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals; al tractament dels trastorns mentals i als processos de rehabilitació i recuperació; a la reinserció de les persones amb un trastorn mental o una addicció i al seu entorn; al model d’atenció; a l’organització dels serveis de salut mental, i als aspectes ètics i legals entorn de l’assistència a les persones amb problemes de salut mental. També s’hi defineixen nocions transversals i alguns conceptes d’epidemiologia.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, en la majoria dels casos, notes explicatives.

La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions, elaborada en coautoria amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, respon a la voluntat de reflectir el model actual d’atenció a les persones amb problemes de salut mental: una atenció integral, integrada i centrada en la persona; des d’una perspectiva comunitària; en pro de la desinstitucionalització; amb el focus en la promoció de la capacitat, l’autodeterminació i l’autonomia de les persones i en la creació de xarxes de suport.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

afatrac