maig 10 2019 0Comment

Tots els videos de les conferències de la Jornada sobre TEAF a la UAB

5 d’abril de 2019

Podeu veure i escoltar totes les intervencions de la Jornada:

https://uab-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1410320_uab_cat/EhhsFU7WNbRAtNTI_mCZmrQBPjh0uCc-iSt3PyWaYZrvcQ?e=ypJwhG

El Trastorn Alcohòlic Fetal és una de les causes principals de discapacitat infantil greu. Més d’un 40% de dones en edat fèrtil, entre elles les universitàries, consumeixen alcohol de manera freqüent.

En la Jornada sobre el TEAF a la Universitat Autònoma de Barcelona, la temàtica es va abordar des de diferents perspectives: mecanismes biològics, salut mental i trastorns de la conducta, associacions i testimoniatge de famílies de persones afectades.

Programa d’abordatge integral dels casos complexes de salut mental d’elevada complexitat, Sra. Magda Casamitjana, de la Direcció General de Planificació en Salut, Departament de Salut Generalitat de Catalunya.

Trastorns de conducta, la lluita de les famílies Sra. Montserrat Boix, Presidenta de l’Associació de Familiars d’afectats per trastorns de la conducta (AFATRAC).

Conviure amb la SAF”, Sra. Conxita Coca, personal laboral de la UAB.

Afectació funcional i comorbilidad en el TEAF Dra. Núria Gómez, Psiquiatra, Cap de Secció de Consultes Externes. Coordinadora Programa TEAF. Servei de Psiquiatria, Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Trastorns de l’espectre alcohòlic fetal: Efectes de l’alcohol durant les diferents fases del desenvolupament del cervell i alteracions en la conducta, Sra. Consuelo Guerri, Grupo de Patología Celular y Molecular del Alcohol Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia.

afatrac