Trobada amb la Sra. Núria Flaquer al Col.legi d’advocats. Comissió pels drets dels discapacitats

El dia 25 de gener 2018 al col.legi d’advocats de Barcelona ens va rebre la Sra. Núria Flaquer per tal de conèixer-nos i saber dels nostres problemes.

Assistents: Sra. Nuria Flaquer, i per part d’AFATRAC: Sr. Xavier Puigdollers, Maria Barceló, Maite Caralt, Neus Estany i Montserrat Boix .

L’advocada Núria Flaquer te l’encàrrec del col·legi d’advocats de fer una comissió per defensar els drets de les persones amb discapacitat, i es vol reunir amb diverses associacions per valorar les necessitats.

La primera amb que es va reunir ha sigut la nostre associació. Li vàrem anar explicant totes les nostres demandes:

  • Nous “plantejaments” escolars (prevenció)
  • Ingressos hospitalaris involuntaris,
  • Mesures penals alternatives…que mols advocats i jutges no coneixen a fons (Egueiro.. i altres..)
  • Mossos que tenen les mans lligades per la llei a l’hora de trobar menors. Les denuncies s’han de fer contra persones concretes. Només poden entrar en un domicili amb una ordre judicial o si s’està comenten un delicte flagrant…Creiem que hi ha poca coordinació entre les forces publiques…
  • Protocols judicials amb pocs o nuls atenuants si hi ha disminució psíquica o de malaltia mental.. (metges forenses que no son psiquiatres, ordres d’allunyament a menors que fan que pares no puguin vetllar pels seus fills com es la seva obligació, i per majors, que enviar-los al carrer no es gens terapèutic…..)
  • Fundacions tutelars que no poden vetllar pels tutelats no dòcils, poc control de la seva feina…
  • …..

Es va disculpar per avançat de que aquest procés d’elaborar dita comissió  per defensar els drets serà llarg i lent ( es més lent si ningú ho inicia). El sistema jurídic va canviant però sempre més a poc a poc que les necessitats de la societat. Encara s’estan estudiant les normatives europees del 2006 a l’Estat espanyol…

Van ser 3 hores de intens interès per part d’ella, coneixement del problema i proximitat emocional que vàrem agrair moltíssim.

Tres hores de escoltar-nos, ens va estalviar 1 o 2 sessions de psicòleg a cada una!!!!