Un treball en equip per obrir nous camins

Documental de SOM Salut Mental 360 sobre els Equips Guia:
La Rosa és mare d’un jove amb trastorn mental greu que va aflorar molt d’hora. Una història de dolor, soledat i dificultats com moltes altres històries de joves amb trastorns de salut mental greus que ja han esgotat tots els recursos i els serveis de salut mental sense acabar de trobar el camí que els permetin desenvolupar un projecte de vida. Si escau, l’Equip Guia Àmbit Metropolità Sud i Vallès Oriental de l’Hospital Sant Joan de Déu ha acompanyat la família i el jove en la recerca de canvis i recursos que permetin millorar les dinàmiques familiars i obri noves oportunitats per al fill de la Rosa.