Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa

La Direcció General d’Educació Inclusiva ha creat aquesta unitat amb l’objectiu d’orientar les famílies en els circuits relatius a la inclusió en el marc de la xarxa educativa.

La Unitat és un canal obert a la comunitat educativa en relació a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials i és un element facilitador de la participació activa de les famílies en el sistema educatiu inclusiu. 

Les vies de contacte amb la Unitat són les següents: