Unitat d’Atenció a les Famílies

Des de la Direcció General d’Educació Inclusiva s’ha creat la Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa, una via d’acompanyament per a les famílies amb la finalitat d’orientar-les en els circuits relatius a la inclusió en el marc de la xarxa educativa. 

Aquest recurs té per objectiu crear un canal viu de comunicació i escolta activa amb tots els agents implicats en el procés d’inclusió educativa.  

Pel que fa a les persones destinatàries, la Unitat és un canal obert a la comunitat educativa en relació a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials i és un element facilitador de la participació activa de les famílies en el sistema educatiu inclusiu. 

Les vies de contacte amb la Unitat són les següents: 

· Whatsapp: 677 28 17 58 

· Correu electrònic: inclusivaatencio.educacio@gencat.cat