http://www.sindicadegreugesbcn.cat/

 

Síndic de greuges: http://www.sindic.cat

 

Petales España, Asociación Ayuda mútua Adversidad Temprana y Apego

https://xn--petalesespaa-khb.org/

 

SMC. Federació de Salut Mental de Catalunya: http://www.salutmental.org/

 

Arep: http://arep.cat/default.cfm

 

 

Casal Loiola : http://www.casalloiola.org/

 

ACAT (Acció de Cristians per l’Abolició de la Tortura) http://acat.pangea.org/quie.html

 

Taula del Tercer Sector d’Entitats de Catalunya: http://www.tercersector.cat/

 

Torre Jussana : http://www.tjussana.cat/

 

Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/

 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: https://www.copc.cat/

 

Asociación de familias de hijos e hijas con TEAF: https://www.safgroup.org/

 

AFASAF: http://www.afasaf.org

 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les: http://www.benedictinessantperepuelles.cat/

 

 

Delícies del Berguedà: deliciesdelbergueda.cat/

 

Casa del Mar: http://xecat.gencat.cat/equipaments/casa-del-mar-de-barcelona

 

 

ADDIF :   www.addif.org

 

Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat (abans Associació ACAI-TLP): http://www.lawebdeltlp.org/ca/

 

 

Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH: https://www.federaciocatalanatdah.org

 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

https://www.icab.es/ca/index.html

 

https://asperger.cat/

 

ASSOCIACIÓ DE PARES, MARES I FAMILIARS DE PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA. https://associacioteadir.org/

Síndrome d’Asperger (trastorn de l’espectre autista, TEA) i / o amb problemes de comunicació social, relació i empatia. /https://fundaciofriends.org/

 

TDAH, Trastornos del aprendizaje, Trastornos de la conducta y TEA.   https://www.fundacionadana.org/

 

Colectivo de Entidades de afectados por Adversidad Temprana

https://colectivoadversidadtemprana.wordpress.com