MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Som una associació de familiars d’afectats per conductes de risc que lluitem per canviar el model d’atenció en Salut Mental.

La nostra finalitat és dignificar les nostres vides i les dels nostres familiars, mitjançant la incidència política, per tal d’aconseguir recursos innovadors i adequats, que donin resposta a les nostres necessitats, així com per l’acompanyament a les famílies i la lluita contra l’estigma.

VISIÓ

AFATRAC pretén ser un espai de referència en l’acompanyament a les famílies d’afectats per conductes de risc i de lluita contra l’estigma, per tal de poder garantir als nostres familiars una sortida educativa, laboral i social digna, que els permeti realitzar el seu projecte de vida.

VALORS

Compromís

Feminisme

Transparència

Laïcitat i apartidisme

Justícia social

Respecte

Solidaritat

Transformació social.

Igualtat

Inclusió

MEMÒRIA I COMPTES ANUALS